Katecheci i nauczyciele w roku 2017/18:

 

Katecheci:

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.
Emilia Bielawska
Ewa Dudek
Hanna Engelmoer
Maria Kavelaars
Anna Kluba
Barbara Louwerse
Anna van Vloten

Nauczycielki języka polskiego:

Angelika Aleksandrowicz
Renata Boutros
Małgorzata Gadaszewska
Lucyna Gaier
Barbara Głowacka
Ewa Mydlarz
Joanna Turowska
Anna van Vloten