Podział na grupy w roku 2016/17:

 

  • grupa A:

(dzieci, które w roku 2016 kończą co najmniej 5 lat)
religia i język polski - p. Anna van Vloten

  • grupy B1 i B2:

(dzieci, które w roku 2016 kończą co najmniej 6 lat)
religia - p. Wanda Nalepska
język polski - p. Renata Boutros

  • grupy C1 i C2:

(dzieci, które w roku 2016 kończą co najmniej 7 lat)
religia - p. Barbara Louwerse
język polski - p. Angelika Aleksandrowicz / p. Ewa de Wolff

  • grupy D1, D2 i D3:

(dzieci, które w roku 2016 kończą co najmniej 8 lat)
bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. w maju 2017
religia - p. Ewa Dudek, p. Maria Kavelaars
język polski - p. Maria Kavelaars, p. Joanna Turowska

  • grupy E1 i E2:

(I rok po I Komunii świętej)
religia - p. Hanna Engelmoer
język polski - p. Lucyna Gaier

  • grupa F:

(II rok po I Komunii świętej)
religia - p. Anna Kluba
język polski - p. Małgorzata Gadaszewska

  • grupa G:

(III rok po I Komunii świętej)
religia - p. Anna Kluba
język polski - p. Małgorzata Gadaszewska

  • grupa H:

(IV-V rok po I Komunii świętej)
religia - ks. Krzysztof Obiedziński
język polski - p. Barbara Głowacka