Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2018

dla Polonii i nie tylko....

"W MOCY BOŻEGO DUCHA"
Adwent 2017

Uroczystość Chrystusa Króla
nauka wstępna

ks. Mateusz Socha TChr
e-mail: msocha@chrystusowcy.pl

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Już za tydzień rozpoczyna się Adwent - nowy rok w Liturgii. W kalendarzu kościelnym nie czekamy do 1 stycznia. Ostatnia niedziela listopada to najlepszy moment, żeby na chwilę zatrzymać się, podsumować kończący się rok formacyjny i przez Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2018 przygotować się na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, a także rozpocząć kolejny etap na drodze do świętości.

W rekolekcjach przecież właśnie o to chodzi, żeby przystanąć na krótką chwilę, z możliwie jak największą świadomością siebie i swojej relacji z Jezusem Chrystusem, „zebrać na nowo” (łac. recolligere) i umocnionym ruszyć dalej. To jest święty czas, dany człowiekowi przez Boga, w którym Duch Święty przemienia nasze życie - uświęca nas.

Zastanawiając się nad nauką wstępną uświadomiłem sobie, że faktycznie nie ma bardziej odpowiedniego momentu na rozpoczęcie rekolekcji, jak właśnie dzisiejsza uroczystość. W oparciu o definicje rekolekcji, które już znamy, można przecież stwierdzić, że „zatrzymać się”, „zbierać na nowo”, „wchodzić w głąb siebie” to nic innego, jak podjąć refleksję nad królowaniem Jezusa Chrystusa w moim życiu! Co jeszcze powinienem zmienić, żeby bardziej Chrystus królował… w jakich przestrzeniach mojego życia Bóg jeszcze nie jest jedynym władcą? To nie jest proste zadanie… wiele spraw w naszej codzienności niechętnie ustępuje miejsca i oddaje królowanie Zbawicielowi. Bywa, że trzeba nam stoczyć wewnętrzną bitwę, pokonać wroga i wygrać walkę, żeby podporządkować konkretną płaszczyznę swojego życia Jezusowi i Jego Ewangelii. Dlatego nie tylko w czasie rekolekcji, ale każdego dnia wypowiadając słowa modlitwy przekazanej nam przez Pana, prosimy: przyjdź królestwo Twoje! Bądź wola Twoja!

Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, że program duszpasterski na lata 2017-2019 będzie realizowany pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”. Słowa te zaczerpnięto z Mszału Rzymskiego a dokładnie z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania. Cały program ma służyć przybliżeniu nam trzeciej Osoby Trójcy Najświętszej jaką jest Duch Święty. W kończącym się w najbliższych dniach roku liturgicznym, myśl duszpasterzy koncentrowała się wokół słów: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Nowy rok 2018-2019, który rozpocznie pierwsza niedziela adwentu, będzie przeżywany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Ma to być czas poświęcony refleksji nad misją ochrzczonych i bierzmowanych - nad zadaniem, które stawia przed nami Ojciec. To w sakramencie Chrztu Świętego i Bierzmowania został nam dany Duch Święty.

Fragment Pisma Świętego, na którym oparto temat roku mówi o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów w wieczerniku: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,4). Apostołowie przebywali w jednym miejscu, a drzwi mieli zamknięte… bo się bali… Dopiero pełni Ducha Świętego ruszają z odwagą głosić Ewangelię. Są tak umocnieni, że będą w stanie oddać życie za prawdę o Jezusie Chrystusie. To właśnie Duch udziela darów potrzebnych do nauczania o Mesjaszu i dawania świadectwa. Każdy z nas - każdy chrześcijanin - ma również taką misję do spełnienia, bo jesteśmy napełnieni tym samym Duchem co Apostołowie.

Trzeba jednak pamiętać, że Duch Święty, opiera się na naszej naturze - w naszym życiu działa na tyle, na ile Mu na to pozwolimy. Wykorzystuje naszą naturę, zdolności, ale potrzebuje na to zgody (wolna wola). Warto więc zatroszczyć się dzisiaj o czyste serce. Tylko wyzwolone od grzechów serce jest przestrzenią, w której Bóg bez skrępowania może królować. W taki sposób będziemy gotowi przyjąć niezmierzone dary Boga, który pragnie nas przemienić i szczodrze napełnić swoimi łaskami. Jak mówi Pismo Święte: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).

W kolejne niedziele adwentu zapraszam do refleksji nad rolą Ducha Świętego i nad naszą misją w Kościele - zadaniem, które zleca nam Bóg, a którego jedynie z pomocą Ducha jesteśmy w stanie się podjąć.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tegoroczne Rekolekcje prowadzi ks. Mateusz Socha TChr – chrystusowiec.
Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił w 2009 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. Od 1 sierpnia tego roku jest Socjuszem (asystentem) Magistra Nowicjatu w domu nowicjackim chrystusowców w Mórkowie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

>>> powrót do strony głównej Rekolekcji <<<