Polscy duszpasterze w Holandii

 

Ks. Sławomir Klim SChr.

St. Bavostr. 7A, 4891 CG Rijsbergen
tel. (076) 532 14 38
e-mail: slawekklim@hotmail.com
strona Parafii: www.pp-breda.nl

Ks. Tadeusz Kozieński SChr

Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam
tel. (010) 477 00 66
e-mail: info@parafia-rotterdam.nl
strona Parafii: www.parafia-rotterdam.nl

Ks. Bartłomiej Małys SChr.

Schadijkerweg 3, 5964 NA Meterik
tel. (077) 398 16 17
e-mail: bmschr@planet.nl
strona Parafii: www.faustyna.nl

Ks. Czesław Margas SChr.

Smidsweg 22, 3852 XB Ermelo
tel. 06 19 17 84 79
e-mail: czemarek@onet.eu
strona Parafii: www.parafiapolska.nl

Ks. Krzysztof Obiedziński SChr.

Mendelssohnlaan 190, 5653 BH Eindhoven
tel. 06 52 45 52 41
strona Parafii: www.denbosch.parafialnastrona.pl
e-mail Parafii: parafia.denbosch@gmail.com

Ks. Józef Okonek SChr

Blankenslaan Oost 2a, 7901 BE Hoogeveen
tel. / fax (0528) 262 756, (06) 34 90 52 33
e-mail: jokonek@live.nl
strona Misji: www.pmk.groningen.org.pl

Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.

Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
tel. / fax (0297) 331 678 
strona Misji: www.pmkamsterdam.nl
e-mail Misji: info@pmkamsterdam.nl

Ks. Sławomir Trypuć SChr.

Westeinde 12a, 2512 HD Den Haag
tel. (070) 326 33 98
e-mail: s.trypuc@onet.eu
strona Parafii: www.parafia.nl